← Tilbake

Registering og lagring av personopplysninger

Ved signatur på helseopplysningsskjema samtykker du med dette til at soneterapeut Ausra kan behandle personopplysninger om deg som beskrevet her:

 

Opplysninger til bruk i behandlingen i form av helseopplysninger du selv oppgir:

  • opplysninger om helse og tidligere behandling og eventuell medisinering, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget.
  • øvrige personlige forhold, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget.

Hvordan behandles personopplysningene

  • behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig informasjon som gis muntlig når du er til behandling/oppfølging og lagring av denne informasjonen i arkiv (digitalt arkiv/journal og fysisk arkiv/journal).
  • person- og helseopplysninger arkiveres i inntil 10 år. Dersom ønskelig slettes og makuleres person- og helseopplysninger umiddelbart, når det ikke lengre er behov for disse opplysningene i den terapeutiske behandlingen du får eller når terapeutisk behandling og/eller klientforhold endelig avsluttes.
  • helseopplysninger som lagres i fysisk og digitalt arkiv/journal (Onlinebooq) er kun tilgjengelig for soneterapeut Ausra.
  • kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse er kun tilgjengelig for soneterapeut Ausra.
  • soneterapeut Ausra har taushetsplikt i forhold til opplysninger hun får kjennskap til i forbindelse med sitt arbeid som soneterapeut.
  • soneterapeut Ausra har databehandleravtale med Onlinebooq som drifter det digitale timebestillings- og pasientjournalprogrammet. Onlinebooq er underlagt den samme taushetsplikt som soneterapeut Ausra.

Formålet med behandling av personopplysninger

  • behandle/følge opp deg som klient på best mulig og forsvarlig måte i tråd med hensikten med klientforholdet.

Endringer i denne erklæringen

  • vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra tidspunktet de ble publisert. Om du ønsker å vite når erklæringen sist ble oppdatert, finner du dette under «Sist oppdatert» nederst på siden. 

Helserettslig myndighetsalder er 16 år. For mindreårige signerer foreldre/foresatte.

Sist oppdatert: 14.06.2022